Stavební práce byly zahájeny

Na staveništi již byly dokončeny staveništní vjezdy, které zajišťují pohodlný přístup pro pracovníky a přívoz materiálů. Dále byly provedeny staveništní přípojky kanalizace a vody, což je klíčový krok pro zajištění infrastruktury projektu.

Momentálně probíhá fáze, kterou nazýváme „skrývka ornice“. V této etapě dochází k přípravě pozemku pro výstavbu a zahrnuje to různé procesy, včetně odstranění vegetace, vyrovnání terénu a přípravu základů pro výstavbu domu.

Další články

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního...

Číst více

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové...

Číst více

Bednění a betonáž stěn 2.NP

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro...

Číst více

Úspěšně odesláno

Děkujeme za zájem. Co nejdříve to bude možné, tak se budeme Vaší poptávce věnovat.