Přípravné práce před zahájením stavby

Aktuálně v projektu VARTA probíhají přípravné práce před zahájením stavby. Řeší se dopravní inženýrské opatření (DIO/DIR) kvůli zásobování stavby a vjezdům, zábory pro zásobování stavby a vjezdům na staveniště, staveništní přípojky elektro/voda/kanalizace, byly navezeny stavební buňky, oplocení bylo rozšířeno.

Další články

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního...

Číst více

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové...

Číst více

Bednění a betonáž stěn 2.NP

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro...

Číst více

Úspěšně odesláno

Děkujeme za zájem. Co nejdříve to bude možné, tak se budeme Vaší poptávce věnovat.