Bednění a betonáž nosných konstrukcí 1.PP

Na stavbě aktuálně probíhá postupné bednění a betonáž svislých nosných konstrukcí 1.PP (garáží a sklepních kójí) a připravuje se vodorovné bednění pro betonáž stropu nad 1.PP.

Práce probíhají v souladu s časovým plánem.

Další články

Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního...

Číst více

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové...

Číst více

Bednění a betonáž stěn 2.NP

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro...

Číst více

Úspěšně odesláno

Děkujeme za zájem. Co nejdříve to bude možné, tak se budeme Vaší poptávce věnovat.