Zdění nosných stěn 3.NP

Hrubá stavba roste jako z vody. Momentálně probíhá zdění obvodového a vnitřního nosného mezibytového vápenopískového zdiva (VAPIS) v rozsahu 3. nadzemního podlaží. ZAJÍMAVOST: Vápenopískové zdivo VAPIS, které pro stavbu používáme, je moderní zdící materiál vyznačující se velmi vysokou únosností, přesností a rychlostí výstavby. Zajišťuje výbornou vzduchovou neprůzvučnost, má špičkové tepelně izolační vlastnosti a zajišťuje tepelnou akumulaci, která je rozhodující […]

Pokračuje realizace nosných konstrukcí 2.NP

Na stavbě pokračuje postupná realizace nosných železobetonových konstrukcí obytného 2.NP. Použití ocelové výztuže v betonu obecně zamezuje vzniku prasklin a zvyšuje únosnost betonu při namáhání v tzv. tahu nebo je-li ohýbán.

Bednění a betonáž stěn 2.NP

Vyztužování ocelovými pruty, bednění a betonáž železobetonových stěn 2.NP je v plném proudu. Pro stavbu základů a části nosné konstrukce bude použito celkem více jak 700 000 Kg betonové směsi.

Stropní deska nad 1.NP je kompletní

Stropní deska nad 1.NP je kompletní. Startovací ocelová výztuž „trčící“ z desky naznačuje průběh budoucích železobetonových stěn utvářejících dispozici prvních bytových jednotek ve 2.NP.

Postupná betonáž stropní desky nad 1.NP

Stavba pokračuje bedněním, vyvazováním ocelové výztuže a postupnou betonáží stropní desky nad 1.NP. Toto podlaží je tvořeno garážemi, sklepy a dalšími společnými prostory bytového domu.

Pokračuje vyvazování výztuže stropu nad 1.NP

Vyvazování výztuže stropu nad prvním nadzemním podlažím pokračuje dle plánu a na míru vyrobená podzemní plastová retenční nádrž, o které jsme nedávno hovořili, je již úspěšně umístěna na svém místě!

Příprava na osazení retenční nádrže

Systémové stropní bednění pro betonáž stropní desky nad 1.NP je kompletní, probíhá vyvazování výztuže.  Železobetonové stěny 1.NP jsou také zcela dokončeny. Na stavbě se připravuje osazení na míru vyrobené podzemní plastové retenční nádrže, která bude sloužit pro plynulý odvod dešťové vody z budovy a pozemku do veřejné dešťové kanalizace.

Vybetonovány nosné sloupy 1.NP

Nosné sloupy v garážích 1.NP jsou vybetonovány, stejně tak převážná část nosných stěn v celém podlaží. Probíhá montáž stropního systémového bednění pro vyztužení a betonáž stropní desky nad 1.NP, která uzavře prostor garáží a společných prostor.

Bednění a betonáž stěn a sloupů 1.NP

Hrubá stavba 1.PP je s výjimkou schodiště dokončená. Momentálně probíhá vyztužování, bednění a betonáž stěn a sloupů 1.NP. Připravuje se betonáž sloupu ve tvaru “V“ jako VARTA, který bude v rámci konstrukce z tahokovu lemovat garáže 1.NP.

Úspěšně odesláno

Děkujeme za zájem. Co nejdříve to bude možné, tak se budeme Vaší poptávce věnovat.